Amserlenni

Gweithio trwy’r flwyddyn am arbenigeddau tymhorol

Mae’r ardd yn cael ei chynnal a’i ddatblygu yn ystod y gaeaf, er mwyn sicrhau digonedd dros weddill y flwyddyn.

Gall sesiynau ychwanegol gael eu trefnu dros y misoedd brysur haf a hydref, os oes argaeledd.

Wythnosol, bob pythefnos neu fisol (bob 4 wythnos)

Gall hyd eich ymweliadau rheolaidd cael ei trefni ar gyfer anghenion eich gardd.

Er enghraifft, gall gardd fawr sydd wedi tyfu’n wyllt angen cyfres o sesiynau undydd, cyn setlo i lawr i ychydig o oriau bob wythnos.

Mewn cyferbyniad, gall gardd sy’n llai, neu sydd newydd ei sefydlu, angen ond ymweliadau byr misol.

Noder rhaid cael o leiaf 2 awr i bob ymweliad – oni ceir ei rhannu รข chymydog gerllaw.

I creu trefniad perffaith i’ch gardd chi, cysylltwch ar gyfer ymweliad ymgynghorol am ddim.