Gerddi Bwytadwy

 

Mae gerddi bwytadwy yn ymarferol

Rydym yn arbed ynni personol, yn lleihau milltiroedd bwyd ac yn medru sawru ein bwyd pan mae’n hollol ffres.

Mae gerddi bwytatwy yn dda i’r enaid

Mae llawer o blanhigion bwytadwy yn syfrdanol hardd ar ben eu hunain; gyda’i gilydd gallant greu lle meithrynol i chi – eich cartref awyr agored.

Gellir gerddi bwytadol ein helpu i dyfu cymuned

Unwaith bod gen chi ardd bwytadwy, cewch ddarganfod we o gysylltiadau sy’n galluogi’r derbyn a rhannu o doriadau, hadau ac – wrth gwrs – cynaeafau.

Gall gardd fwytadwy dyfu o unrhyw ardd addurniadol.

Mae yna bob math o draddodiadau erddi bwytadwy ar draws y byd, a gall nifer ohonynt gydweithio gyda phlannu addurniadol.

Cysylltwch nawr i ddarganfod y cyfuniad perffaith i chi – yma