Gwasanaethau

cynnal a chadw

 • chwynnu
 • tocio
 • gofal pridd
 • atgyweirio ac adnewyddu gerddi neu ardaloedd sydd wedi tyfu’n wyllt
 • torri lawnt a thocio ymyl lawnt (lle mae peiriant torri gwair ar gael)
 • cynhaliwyd ardaloedd bwytadwy a ddi-bwytadwy, yn ochr yn ochr

plannu blasus a hardd

 • perlysiau, blodau bwytadwy, saladau, ffrwythau, llysiau
 • planhigion lluosflwydd neu unflwydd
 • amrywiaeth o ffurfiau – coed, llwyni, dringwyr, bylbiau a hunan-heuwyr
 • galler rhannu eich gardd gyda thema – chlytia llysiau, ardal ffrwythau, blodau – neu gall eich plannu ffurfio ffiniau cymysg.

bwydo eich pridd

 • Argymhellir compostio gartref i gynhalio’r cylch maetholion yn eich gardd. Gall eich gwasanaeth cynnwys sefydlu ardaloedd compostio sydd yn ddidrafferth ac yn gall a chudd.

cyngor er mwyn cynaeafu ac arlwyo i’ch plât

 • Gellir darparu cyngor cynhaeaf trwy’r Gymraeg neu Saesneg. Os ydych chi a’ch teulu / tylwyth / grwp yn siarad iaith arall rwy’n fwy na hapus i ddysgu enwau planhigion yn yr iaith honno, i’ch helpu i deimlo’n gysylltiedig â’ch gardd.

Cysylltwch nawr am ymweliad cysylltiedig – yma